Kontrolerzy z kancelarii premiera wykryli ogromne nieprawidłowości w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Niepotyzm, zatrudnianie krewnych i znajomych oraz siegające dziesiątków tysięcy pensje – to tylko niektóre z bulwersujących ustaleń kontrolerów.

Opis kontroli: http://www.rp.pl/artykul/628999.html