Bardzo ważne jest przy tym, aby pamiętać, ze jeśli we właściwościach modułu wybierzemy układ alternatywny, to Joomla będzie próbował użyć tego pliku bez względu na to, jaki szablon jest używany do wyświetlania strony, na której znajduje się moduł.